Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

Donors

Top Donors 2021

Name

 Amount

Gopal & Pratibha Bhandarkar

$61,660.00

Mukund & Satyan Pai

$25,000.00

Rakesh & Ajnya Pai

$21,000.00

Ravi & Sharda Shenoy

$20,000.00

Ram & Aruna Acharya

$19,101.00

Vijay & Prema Rao

$15,000.00

Mohan & Vasumathi Pai

$13,503.00

Dr.Laxmeesh Nayak

$10,001.00

Anil & Rekha Kamath

$10,001.00

Vijay Pai

$10,000.00

Vasanth & Poornima Bhat

$10,000.00

Sachin Nityanand Kamath

$10,000.00

Ravishankar & Jayasheela Bhooplapur

$10,000.00

Dosis Inc

$10,000.00

Deepak & Protima Bhandarkar

$8,500.00

Prabhakar & Nirmala Kamath

$7,550.00

Vasudev & Shobha Shenoy

$7,500.00

 Jewish Communal Fund

$7,500.00

Surendra & Shalini Shenoy

$7,000.00

Hundi & Veena Kamath

$6,000.00

Sunil Bhandarkar

$5,000.00

Sita Foundation

$5,000.00

Satish & Vijaya Prabhu

$5,000.00

Ram & Udaya Kamath

$5,000.00

Lumus Foundation

$5,000.00

Ganesh & Vandana Hegde

$5,000.00

Dr. GaneshBhat

$5,000.00

Vasanth Shenoy

$4,500.00

Ramdas & Shalini Pai

$4,000.00

Narasimha & Shantha Kamath

$4,000.00

Aravind & Dr Ashwini Kamath Nayak

$3,500.00

Sadananda & Sharda Pai

$3,000.00

Ramesh & Abirami Kamath

$3,000.00

Gajanan & Pramila Shanbhag

$2,801.00

Drs. Sachin & Sangeetha Kamath

$2,504.00

Sudhir & Sushila Rao

$2,500.00

Shivanand & Manjula Kini

$2,500.00

Kalpana Bhandarkar

$2,500.00

Fensterman Abrams

$2,500.00

Dr. Roopalekha Shenoy

$2,500.00

Aruna Nayak

$2,500.00

Krishnanand Bhujle

$2,500.00

Anonymous

$2,426.00

Govind & Vidya Pai

$2,280.00

Ramesh & Usha Hichkad

$2,100.00

Amarnath & Teresa Pai

$2,004.00

Rohan & Deepa Kudva Samsi

$2,001.00

Ramesh & Asha Kamath

$2,001.00

Vishwanat & Vinatha Pai Shenoy

$2,000.00

Tulsi & Nividitha Prabhu

$2,000.00

Karthik Bola Shenoy

$2,000.00

Gopi & Sheila Pai

$2,000.00

G. Shashidhar Pai

$2,000.00

Dr. Pradeep Bhandarkar

$2,000.00

Dr. Pradeep & Laxmi Prabhu

$2,000.00

Dr Ajit Pai& Mrs. Vijaya Pai

$2,000.00

Ashok & Ranjana Kulkarni

$2,000.00

Konkani Association of California

$1,975.00

Renuka-Rao Bijoor D.D.S.

$1,950.00

David & Mark Florman Tanner LLC

$1,800.00

Jayram & Suhasini Kamath

$1,750.00

Rish & Betsey Pai

$1,500.00

Neeta Acharya

$1,500.00

Amunje Sadanand & Veena Nayak

$1,500.00

Sundar Kamath

$1,425.00

Ajay Kamath

$1,300.00

Ganapathi Bhat

$1,250.00

Jyoti Pai

$1,200.00

S N and Rekha Kamath

$1,125.00

Ashwin & Kasturi Bhatt

$1,100.00

Vasudev & Vibha Kamath

$1,001.00

Shrabani Sinha

$1,001.00

Belle Shenoy

$1,001.00

Umesh Goli

$1,000.00

Stanhope Realty Corporation

$1,000.00

Sanjay Prabhu

$1,000.00

Ramesh & Pratibha Kamath

$1,000.00

Pravin Bhat

$1,000.00

Praveen Shanbhag

$1,000.00

Praveen and Premila Shenoy

$1,000.00

Prasan Pai

$1,000.00

Pradeep Shenoy

$1,000.00

Nithin Pai

$1,000.00

Milind & Archana Gokarn

$1,000.00

M.R & M.P Prabhu

$1,000.00

Kedar & Preeti Kodikal

$1,000.00

Harold Thies

$1,000.00

Gopinath & Sumana Mallya

$1,000.00

Gautam Shanbhag

$1,000.00

Dr. Mizar A Pai

$1,000.00

Dr. Manohar & Mitra Kini

$1,000.00

Arun & Sujata Kamat

$1,000.00

Anuradha Pai

$1,000.00

3J Medical Supplies 4648

$1,000.00

Ganesh Shenoy

$753.04

Ravi & Vidya Nayak

$702.00

Harish Pai

$700.00

Narayana Pai

$586.44

Nitya & Sulatha Prabhu

$501.00

Kamlesh Mehta

$501.00

Sudha Kini

$500.00

Shivdev & Jayalata Ubhayakar

$500.00

Shashank Honavar

$500.00

Savita Rao

$500.00

Santosh Kamat

$500.00

Ramani Nayak

$500.00

Rajesh & Radhika Mallya

$500.00

Prashant Pai

$500.00

Prakash & Tanuja Shenoy

$500.00

Om & Devki Nayak

$500.00

Murali Kamath

$500.00

Manoj Rao

$500.00

Krishna & Padmini Nayak

$500.00

KAOCA

$500.00

Gopalkrishna Pai

$500.00

Gopalakrishna Shenoy

$500.00

East End Nephrology Dr.Jayama

$500.00

David Faitell

$500.00

Damo & Shobha Baliga

$500.00

Bhaskar & Lakshmi Shenai

$500.00

Bharat & Suman Shiralkar

$500.00

Arathi Rao Pinto

$500.00

Anthony Joseph

$500.00

Anthony & Linda Pfaffle

$500.00

Konkani Charitable Fund Inc.

43 Spray Court Bayport, NY 11705

EIN: 90-0482868

phone: (631) 472-1418

e-mail:  bhandarkar11705@gmail.com

 

 

           

Newsletter