Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

Donors

Donor

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total from 2012-2017

Anonymous

$111,000.00

$119,700.00

$103,250.00

$100,000.00

$100,000.00

$70,200.00

$604,150.00

Bhandarkar, Gopal & Pratibha

 

$2,500.00

$20,100.00

$21,000.00

$20,390.00

$28,256.00

$92,246.00

Baliga, Ravi & Asha 

$6,000.00

$5,000.00

$20,000.00

$11,000.00

$15,000.00

$25,200.00

$82,200.00

Prabhu Family Trust (Ajit Prabhu)

 

 

 

$11,000.00

$22,400.00

 

$33,400.00

Pai, Mohan & Vasumati 

 

 

$3,975.00

$4,001.00

$7,325.00

$10,000.00

$25,301.00

Nayak, Ramakrishna 

$3,000.00

 

 

$10,000.00

 

$10,000.00

$23,000.00

Acharya, Ram & Aruna 

 

$250.00

$2,025.00

$4,095.00

$3,000.00

$9,766.00

$19,136.00

Nayak, Uday & Shailaja

 

 

 

$12,200.00

$200.00

$4,000.00

$16,400.00

Bergman Family Charitable trust

 

 

$1,000.00

$5,000.00

$5,000.00

$5,000.00

$16,000.00

Kamath, Ramesh & Abhirami

$2,000.00

$2,000.00

 

$5,000.00

$3,000.00

$3,300.00

$15,300.00

Acharya, Janardhan & Padma

 

$2,500.00

$3,000.00

$2,000.00

 

$7,250.00

$14,750.00

Shenoy, Surendra & Shalini

$1,000.00

$1,000.00

$1,000.00

$2,000.00

$5,890.00

$2,365.00

$13,255.00

Rao, Dr. Vijaykumar & Prema

 

 

 

$2,890.00

$5,000.00

$5,365.00

$13,255.00

Shenoy, Ravindranath & Sharada 

 

 

 

 

$5,000.00

$7,750.00

$12,750.00

Shenoy, Vasudev & Shobha

 

 

 

 

$5,000.00

$7,500.00

$12,500.00

Kamath, Sundar & Anandi    

$5,001.00

 

$5,001.00

$650.00

 

$600.00

$11,252.00

Kamath, Ramdas and Udaya 

 

 

$100.00

$6,000.00

 

$4,000.00

$10,100.00

Pai, Vasant and Sudha

 

 

 

$10,001.00

 

 

$10,001.00

Kumar, Shobha 

$10,000.00

 

 

 

 

 

$10,000.00

Bhat, Malathi 

$2,000.00

$3,000.00

 

$2,000.00

$2,000.00

$1,000.00

$10,000.00

Bhat, Vasanth & Poornima

$1,000.00

$1,000.00

$1,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$1,900.00

$8,900.00

Nayak, Aravind Dr. Ashwini Kamath

 

 

 

$2,500.00

$2,500.00

$2,500.00

$7,500.00

Kamath, Ramesh & Pratibha

$1,000.00

$1,000.00

$2,000.00

$1,000.00

$1,000.00

$1,000.00

$7,000.00

Kamath, Narasinka & Shanta 

 

 

$1,000.00

$3,000.00

$2,500.00

 

$6,500.00

Bhandarkar, Deepak & Protima 

 

 

 

$1,000.00

$1,500.00

$4,000.00

$6,500.00

Bhat, Dr. Ganesh & Seema 

 

 

$1,100.00

$5,390.00

 

 

$6,490.00

Rao, Dr Vijay Kumar & Prema

 

 

 

$1,000.00

 

$5,365.00

$6,365.00

Dell - Ramesh Kamath

 

 

 

$3,000.00

$3,000.00

 

$6,000.00

Paypal Transfer

 

 

 

$6,000.00

 

 

$6,000.00

KAOCA

 

 

 

$3,000.00

 

$2,570.00

$5,570.00

Pai, Mukund & Surekha 

$2,500.00

 

 

 

$1,000.00

$2,000.00

$5,500.00

Bhandarkar, Kalpana  

 

 

 

$1,000.00

$2,060.00

$2,200.00

$5,260.00

Kamath, Dr. Sachin and Sangeetha 

$1,000.00

 

$501.00

$1,000.00

$1,502.00

$1,002.00

$5,005.00

Bhandarkar, Dr. Sunil  

 

 

$1,000.00

$1,000.00

$1,000.00

$2,000.00

$5,000.00

Kini, P.A.

$2,500.00

$2,100.00

 

 

 

 

$4,600.00

Kamath, Veena & Pandurang

 

 

 

$1,000.00

$1,500.00

$1,865.00

$4,365.00

Pai, Ramdas & Shalini 

 

 

$300.00

 

$2,000.00

$2,000.00

$4,300.00

Shiralkar, Bharat & Suman

 

$1,001.00

 

$2,001.00

$950.00

$200.00

$4,152.00

Prabhu, Ananth 

$1,000.00

$1,000.00

$1,000.00

$500.00

$500.00

 

$4,000.00

Pai, Gopi & Sheila    

 

 

$1,000.00

$1,000.00

$1,000.00

$1,000.00

$4,000.00

Kamath, Prabhakar & Nirmala   

 

 

 

$1,000.00

$1,000.00

$1,600.00

$3,600.00

Samsi, Rohan &  Deepa Kudva

 

 

 

 

$1,500.00

$2,000.00

$3,500.00

Kini, Dr. Ramanand & Dr. Lata (DDS)

 

 

 

$3,200.00

 

$200.00

$3,400.00

Kamath, Veena/ Hundi 

$1,500.00

 

$1,500.00

 

$390.00

 

$3,390.00

Kamath, Ramesh & Abhirami (Matching Grant DELL)

 

 

 

 

$3,000.00

 

$3,000.00

Shenoy, Veena Vishwanath

 

 

 

 

$3,000.00

 

$3,000.00

Network for Good

 

 

 

$3,000.00

 

 

$3,000.00

Nayak, Dr. Ramesh & Roopa 

 

 

$1,000.00

$500.00

$500.00

$1,000.00

$3,000.00

Parikh, Arvind & Indira

 

 

 

 

 

$3,000.00

$3,000.00

Desai, Mrugesh Shrabani Sinha

 

 

 

$500.00

$1,000.00

$1,000.00

$2,500.00

Shanbhag, Dr Gajana & Pramila

 

 

 

 

 

$2,481.00

$2,481.00

Bhat, Vinodh & Kalpana 

 

 

 

 

$2,200.00

 

$2,200.00

Belthangady, Nischal

 

 

 

 

$1,000.00

$1,200.00

$2,200.00

Kini, Ravi 

 

$1,000.00

$1,051.00

 

 

 

$2,051.00

Bhatt, Ashok 

$1,000.00

$1,000.00

 

 

 

 

$2,000.00

Rao, Vikram & Madhumita

$500.00

 

 

$500.00

$1,000.00

 

$2,000.00

Kini, Pundalik  

 

 

 

$2,000.00

 

 

$2,000.00

Pai, ananth  Canada

 

$2,000.00

 

 

 

 

$2,000.00

PayPal transfer

 

 

$2,000.00

 

 

 

$2,000.00

Prabhu, Pandurang & Pushpa 

 

 

 

 

$1,000.00

$1,000.00

$2,000.00

Nayak, Jnanesh Amrita 

 

 

 

$500.00

 

$1,250.00

$1,750.00

Prabhu, Ananth & Sulatha     

 

 

 

$1,500.00

$200.00

 

$1,700.00

Others

 

 

$1,690.00

 

 

 

$1,690.00

Baliga, Damodhar Shobha

 

 

$101.00

$50.00

$1,200.00

$300.00

$1,651.00

Kamath, Rajesh & Pragathi

 

 

 

 

$90.00

$1,500.00

$1,590.00

Nayak, Aruna 

 

 

 

 

$530.00

$1,001.00

$1,531.00

Pai, Ramnath & Raju

 

 

 

 

$1,001.00

$501.00

$1,502.00

Pai, Prasan. K. & Sabitha 

 

$500.00

$500.00

 

$500.00

 

$1,500.00

Nayak, Dr. Krishna Padmini 

 

 

 

$500.00

$500.00

$500.00

$1,500.00

Kamat, Sujata & Arun 

 

 

 

$500.00

 

$1,000.00

$1,500.00

Gokarn, Milind & Archana 

 

$20.00

 

$500.00

$500.00

$251.00

$1,271.00

Kamat, Venkatesh & Madura (Matching)

 

 

 

$1,000.00

 

$250.00

$1,250.00

Pai, Narayana & Shanthi

$50.00

 

$300.00

$300.00

$300.00

$300.00

$1,250.00

Kamat, Arun 

$500.00

 

$500.00

$201.00

 

 

$1,201.00

Pai, Suresh + Company match

 

 

 

 

 

$1,200.00

$1,200.00

Razoo

 

 

$1,148.85

 

 

 

$1,148.85

Prabhu, Ananth   (Match)

 

 

 

$550.00

$550.00

 

$1,100.00

Kamat, Santosh Jaymini

 

 

 

$100.00

$500.00

$500.00

$1,100.00

Nayak, Meenakshi  

 

 

$500.00

$560.00

 

 

$1,060.00

Kamath, Ram K 

$1,001.00

 

 

 

 

 

$1,001.00

Kini, Dev 

$1,000.00

 

 

 

 

 

$1,000.00

Belthangady, Nischal - Match

 

 

 

 

$1,000.00

 

$1,000.00

Kamath Hundi & Veena

 

 

 

 

$1,000.00

 

$1,000.00

Kini, Manohar & Mitra 

 

 

 

 

$1,000.00

 

$1,000.00

Pai Vijaya B.K.

 

 

 

 

$1,000.00

 

$1,000.00

Pai, Nithin 

 

 

 

 

$1,000.00

 

$1,000.00

Pai, Vosudesh 

 

 

 

 

$1,000.00

 

$1,000.00

Nayak, Omprakash & Devika 

 

 

 

$500.00

$500.00

 

$1,000.00

Tellis, Dr. Vivian  

 

 

 

$500.00

$500.00

 

$1,000.00

Kini, Shivanand & Manjula

 

$500.00

 

$100.00

$400.00

 

$1,000.00

Shenoy, Satish & Nayana Kamath 

 

 

$500.00

$250.00

$250.00

 

$1,000.00

Baliga, Yeshwant & Vasanthi 

 

 

 

$1,000.00

 

 

$1,000.00

Matching Funds from AON- Praveen Prabhu 12/4/2012 )

 

$1,000.00

 

 

 

 

$1,000.00

Pai, Balu 

 

 

$1,000.00

 

 

 

$1,000.00

Prabhu, Ananthkrishna    

 

 

 

$1,000.00

 

 

$1,000.00

Prabhu, Praveen 

$1,000.00

 

 

 

 

 

$1,000.00

Rao, Vijaya & Bob

 

 

 

$1,000.00

 

 

$1,000.00

Prabhu, Srikant & Sujata  - Norway

 

 

 

 

$500.00

$500.00

$1,000.00

Bhat, Dr Malathi

 

 

 

 

 

$1,000.00

$1,000.00

Baliga, Dr Jayant & Pratima

 

 

 

 

 

$1,000.00

$1,000.00

Kamath, Manjeshwar P 

 

$200.00

$573.00

 

$100.00

 

$873.00

Anonymous #3

 

 

 

 

 

$800.00

$800.00

Nayak, Jnanesh   (Match)

 

 

 

$750.00

 

 

$750.00

Kini, Nagaraja & Geetha 

 

 

 

$250.00

 

$460.00

$710.00

Kumar, Kasturi 

 

 

$201.00

$200.00

$300.00

 

$701.00

Nayak, Vidya

 

 

 

$200.00

$200.00

$251.00

$651.00

Cash collected by sale books at Sammelan

$650.00

 

 

 

 

 

$650.00

Kamath, Murlidhar & Leelavathi 

 

$100.00

 

$315.00

$200.00

 

$615.00

Kamath, Sunday & Shobha (Anandi S)

 

 

 

 

$600.00

 

$600.00

Fryan, Lauren  

 

 

$370.00

$230.00

 

 

$600.00

Shenoy, Pundalika  

 

 

 

$600.00

 

 

$600.00

Shenoy, Vasanth

 

 

 

 

$555.00

 

$555.00

Nayak, Narayan & Nirmala 

 

$250.00

 

$250.00

$51.00

 

$551.00

Shenoy, Vasanth - Company Match

 

 

 

 

$525.00

 

$525.00

Bhat, Pandurand 

$505.00

 

 

 

 

 

$505.00

Kamath, Ramesh & Asha    

 

 

 

$505.00

 

 

$505.00

Druvkumar, Banur  

 

 

 

$501.00

 

 

$501.00

Kudva, Vittaldas 

$501.00

 

 

 

 

 

$501.00

Time Warner

 

 

 

$501.00

 

 

$501.00

Voddhi, Ramesh Kumar 

$501.00

 

 

 

 

 

$501.00

Fisher-Pai, Elizabeth  

 

 

 

 

$500.00

 

$500.00

Prabhu, Pradeep & Laxmi 

 

 

 

 

$500.00

 

$500.00

Hemmady, Vinay Seema

 

 

 

$200.00

$300.00

 

$500.00

Kamath, Prakash 

$200.00

 

 

 

$300.00

 

$500.00

Nayak, Ganesh  

 

 

 

$400.00

$100.00

 

$500.00

Fidelity Charitable- NC Kamath

 

$500.00

 

 

 

 

$500.00

Kamath, C.R.

 

$500.00

 

 

 

 

$500.00

Kamath, Ramesh     

 

 

 

$500.00

 

 

$500.00

Mallya, Rajesh - Morgan Stanley

$500.00

 

 

 

 

 

$500.00

Matching Apple

$500.00

 

 

 

 

 

$500.00

Matching Fund

 

 

 

$500.00

 

 

$500.00

Pai, Shalini   (Match)

 

 

 

$500.00

 

 

$500.00

Pai, Shalini  (Match)

 

 

 

$500.00

 

 

$500.00

Prabhu, Sujata  

 

 

 

$500.00

 

 

$500.00

Prabhu, Sujatha 

 

 

 

$500.00

 

 

$500.00

Rao, Sudha 

 

 

 

$500.00

 

 

$500.00

Shenoy, Satish M. + Company Match

 

 

 

 

 

$500.00

$500.00

Bhujle, Krishnanand & Ranjana

 

 

 

 

 

$500.00

$500.00

Nayak, Om & Devki

 

 

 

 

 

$500.00

$500.00

Benevity (Matching Grant)

 

 

$100.00

$362.00

 

 

$462.00

Shenoy, Ramesh & Anita

 

 

 

$60.00

$201.00

$201.00

$462.00

Kini, Nagaraja & Geetha

 

 

 

 

 

$460.00

$460.00

Microsoft Matching Gift

 

 

 

$426.00

 

 

$426.00

Nettar, Deepak & Pramila

 

 

 

$180.00

$195.00

$40.00

$415.00

Kamath, Ajay   

 

 

 

$400.00

 

 

$400.00

Bhandarkar, Dilip & Jayanthi

 

 

 

$200.00

$200.00

 

$400.00

Kulkarni, Ranjana & Ashok

 

 

 

$200.00

$200.00

 

$400.00

Mundkur, Kiran & Rekha 

 

 

 

$200.00

$200.00

 

$400.00

Ullal, Jatin Vidya

 

 

 

$200.00

$200.00

 

$400.00

Bhat, Radhakrishna, M. & Padma 

 

 

$300.00

$100.00

 

 

$400.00

Pai, Raghu & Sahana

 

 

 

 

$200.00

$200.00

$400.00

Kamath, Ajay + Company match

 

 

 

 

 

$400.00

$400.00

Nayak, Ravi & Vidya 

 

 

 

$101.00

$251.00

 

$352.00

Bijoor, Renuka Rao 

 

 

 

$350.00

 

 

$350.00

Shenoy, Pundalik 

 

 

 

 

$335.00

 

$335.00

Kamath, Tara & Shashidhar 

 

 

$100.00

$230.00

 

 

$330.00

Dave, Utpal and Shona 

 

 

$320.00

 

 

 

$320.00

Shenoy, Malini 

 

 

$320.00

 

 

 

$320.00

Shirali, Nagesh Sharmila 

 

 

 

$100.00

$200.00

 

$300.00

Kenkre, Tajan Shambavi

 

 

 

$200.00

$100.00

 

$300.00

Och, Everett  & Teresa Abramowski

 

 

$100.00

$100.00

$100.00

 

$300.00

Mallya, Rajesh & Radhika 

 

 

 

$50.00

 

$250.00

$300.00

Nayak, Meena & Ganesh + Company match

 

 

 

 

 

$300.00

$300.00

Nayak, Ganesh + Company match

 

 

 

 

 

$300.00

$300.00

Nayak, Ganesh + Company match

 

 

 

 

 

$300.00

$300.00

Sowda, Ananth & Snehal

 

$20.00

 

$225.00

$50.00

 

$295.00

Bhat, Ganapathi & Amratha Kamath 

 

 

 

$200.00

$75.00

 

$275.00

Bhagwath, Santosh  

 

 

 

$259.00

 

 

$259.00

Makki, Raviprakash Salina & Mamatha Parekodi 

 

 

 

$200.00

$51.00

 

$251.00

Stein, Lincoln  ( Shivdas Pai )

$251.00

 

 

 

 

 

$251.00

Kamath, Mohan   

 

 

 

$250.00

 

 

$250.00

Pai, Gautam 

 

 

 

 

$250.00

 

$250.00

Shenoy, Sathish Nayana

 

 

 

 

$250.00

 

$250.00

Shenoy, Sathish Nayana - Matching 

 

 

 

 

$250.00

 

$250.00

Shenoy, Satish - Matching Grant

 

 

 

 

$250.00

 

$250.00

Konkani Sabha Cash Picnic

 

 

 

$250.00

 

 

$250.00

Matching Contribution- Juniper Networks- Sathish Shenoy

 

$250.00

 

 

 

 

$250.00

Matching Yahoo

 

$250.00

 

 

 

 

$250.00

Shenoy, Sathish M 

 

$250.00

 

 

 

 

$250.00

Shenoy, Achutha & Kalavathi

 

 

 

 

 

$250.00

$250.00

Prabhu, Raghu & Rakhee

 

 

 

 

 

$250.00

$250.00

Prabhu, Ajay & Poonam

 

 

 

 

 

$250.00

$250.00

Bijoor, Shivram & Nandini

 

 

 

$45.00

$200.00

 

$245.00

Pai, Vijay  

 

 

 

$230.00

 

 

$230.00

Nayak, Rajesh & Nandini 

 

 

 

$100.00

$125.00

 

$225.00

Shanbag, Dr. Vivek yogaayurveda.org

 

 

 

$215.00

 

 

$215.00

Bijour, Guru & Lata 

 

 

 

$101.00

$101.00

 

$202.00

Kamath, Ramchandra 

 

 

 

$202.00

 

 

$202.00

Kantak, Amit 

 

 

 

$202.00

 

 

$202.00

Bhatt, Narasimhamurthy & Geetha N

 

 

 

 

$201.00

 

$201.00

Rao, NP Nandakishore & Rajeswari

 

 

 

 

$201.00

 

$201.00

Shenoy, Ramesh - Matching Grant

 

 

 

 

$201.00

 

$201.00

Kudva, Gopinath  

 

 

 

$201.00

 

 

$201.00

Pai, Prasad kochikar 

 

$201.00

 

 

 

 

$201.00

Rao, Vishwas Sangeeta

 

 

 

$201.00

 

 

$201.00

Pai, Sujata

 

 

 

 

 

$201.00

$201.00

Pai, Nagaraja & Sujatha

 

 

 

 

 

$201.00

$201.00

Pai, Raghunandan & Sahana    

 

 

 

$200.00

 

 

$200.00

Kulkarni, Ashok 

 

$100.00

 

$100.00

 

 

$200.00

Prabhu, GopalKrishna & Deepa

 

 

 

$200.00

 

 

$200.00

Bhatt, Kasturi & Ashwin 

 

 

 

 

$200.00

 

$200.00

Kamat Arun Sujata

 

 

 

 

$200.00

 

$200.00

Sharma, Lakshmi & Panduranga 

 

 

 

 

$200.00

 

$200.00

Kamath, Satish & Vrinda

 

 

 

$100.00

$100.00

 

$200.00

Nayak, Sadanand & Veena

 

 

 

$125.00

$75.00

 

$200.00

Kamath, Ashok   (Match)

 

 

 

$200.00

 

 

$200.00

M.P.Kamath

$200.00

 

 

 

 

 

$200.00

Pai, Jyoti      

 

 

 

$200.00

 

 

$200.00

Pai, Prasan & Sabitha

 

 

 

$200.00

 

 

$200.00

Pai, Venugopal   

 

 

 

$200.00

 

 

$200.00

Prabhu, Alpana Satish 

 

 

 

$200.00

 

 

$200.00

Prabhu, Sumana     

 

 

 

$200.00

 

 

$200.00

Rao, Padamunnar & Rajeshwar

 

 

 

$200.00

 

 

$200.00

Shirali, Kedar Kshama Haladi 

 

 

 

$200.00

 

 

$200.00

Vittal, Sananda & Vijay 

 

 

$200.00

 

 

 

$200.00

Bhandarkar, Vinayak

 

 

 

 

 

$200.00

$200.00

Hemady, Vinay

 

 

 

 

 

$200.00

$200.00

Hemady, Vinay & Seema

 

 

 

 

 

$200.00

$200.00

Nayak, Vidya J.

 

 

 

 

 

$200.00

$200.00

Kamath, Rekha & Mohan

 

 

 

 

 

$200.00

$200.00

Pai, Ramnath & Shobha

 

 

 

 

 

$200.00

$200.00

Mavinkurve, Prema & Geeta

 

 

 

 

 

$200.00

$200.00

Sharma, Pandurang & Laxmi

 

 

 

 

 

$200.00

$200.00

Rao, P.N. & Rajeshwari

 

 

 

 

 

$200.00

$200.00

Nandakishishore, P. & Rao, Rajeshwari

 

 

 

 

 

$200.00

$200.00

Prabhu, P. Ananthkrishna

 

 

 

 

 

$200.00

$200.00

Bhat, Nandan

 

 

 

 

 

$200.00

$200.00

Shirali, Nagesh

 

 

 

 

 

$200.00

$200.00

Shirali, Nagesh & Sharmila

 

 

 

 

 

$200.00

$200.00

Kamath, Muralidhar & Leelavathi

 

 

 

 

 

$200.00

$200.00

Kamath, Mohan & Shenoy, Rekha

 

 

 

 

 

$200.00

$200.00

Pai, Mangala & Venugopal

 

 

 

 

 

$200.00

$200.00

Nayak, Dr. Narayan & Nirmala

 

 

 

 

 

$200.00

$200.00

Kulkarni, Ashok & Ranjana

 

 

 

 

 

$200.00

$200.00

Kumar, Kasturi

 

 

 

 

 

$200.00

$200.00

Manjeshwar, Chandana & Chaitanya

 

 

 

 

 

$200.00

$200.00

Kamath, Naresh & Ranjita + company match

 

 

 

 

 

$200.00

$200.00

Manjeshwar, Chaitanya + Company match

 

 

 

 

 

$200.00

$200.00

Shenoy, Satish

 

 

 

 

 

$185.00

$185.00

Bhat, Dinkar & Usha

 

 

 

 

 

$152.00

$152.00

Mehta, Dr. Dhiren & Ranjana

 

 

 

 

 

$151.00

$151.00

Shenoy, Vishwanath & Vinatha Pai 

 

 

 

$50.00

$100.00

 

$150.00

Joshi, Ravi and Vidya 

 

 

$150.00

 

 

 

$150.00

Nayak, Vasudev & Dr Vidya

 

 

 

 

 

$150.00

$150.00

Kenkre, Tajan & Shambhavi

 

 

 

 

 

$150.00

$150.00

Manjeshwar, Chaitanya

 

 

 

 

 

$150.00

$150.00

Karnad, Shashidhar & Kusum

 

 

 

$45.00

$101.00

 

$146.00

Kallianpur, Arun & Sheela

 

 

 

 

 

$140.00

$140.00

Vallioor, Kirthi 

 

 

 

$60.00

$75.00

 

$135.00

Irimpan, Sheji Mathews 

 

 

 

$100.00

$30.00

 

$130.00

Manjeshwar, Chaitanya & Chandana

 

 

 

$75.00

$50.00

 

$125.00

Hegde, Ramdas  

 

 

 

$125.00

 

 

$125.00

Rothberg, Dr. Charles Mary Ellen 

 

 

 

$125.00

 

 

$125.00

Kini, Ganesh & Praveena

 

 

 

$60.00

$60.00

 

$120.00

Nayak,  Lakshminarayan & Shaila Kini

 

 

 

$60.00

$60.00

 

$120.00

Sajip, Santosh Shilpa Mankekar 

 

 

 

$120.00

 

 

$120.00

Bhat, Vikram

 

 

 

 

$60.00

$60.00

$120.00

Pai, Ruta

 

 

 

 

$60.00

$60.00

$120.00

Pai, Eknath & Shanthi

 

 

 

 

 

$120.00

$120.00

Kini, Navin & Aparna 

 

 

 

$60.00

$50.00

 

$110.00

Pai, Mohandas & Vijaya Kamath  

 

 

 

$30.00

$75.00

 

$105.00

Bhat, Ramaraya Sulochana

 

 

 

 

$101.00

 

$101.00

Kamath Gurudatt Poornima

 

 

 

 

$101.00

 

$101.00

Kamath, Ganapathi and Suvarchala 

 

 

 

 

$101.00

 

$101.00

Kusuma, Tanguturi Satyan 

 

 

 

 

$101.00

 

$101.00

Bhakta, Dhiraj 

 

$101.00

 

 

 

 

$101.00

Bhakta, Panduranga 

 

$101.00

 

 

 

 

$101.00

Bhat, Dinkar & Usha 

 

 

 

$101.00

 

 

$101.00

Gaitonde, Sneha 

$101.00

 

 

 

 

 

$101.00

JK Corp

 

 

 

$101.00

 

 

$101.00

Kamath, Guru & Poornima 

 

 

 

$101.00

 

 

$101.00

Nayak, Dr. Shaila  

 

 

 

$101.00

 

 

$101.00

Nayak, Vasudev 

 

 

 

$101.00

 

 

$101.00

Pai, Arvind & Anastasia 

 

 

 

$101.00

 

 

$101.00

Pai, Eknatha Shanthi   

 

 

 

$101.00

 

 

$101.00

Pai, Raghu and Ramabai 

 

 

$101.00

 

 

 

$101.00

Shenoy, Arkal Mohan 

 

 

$101.00

 

 

 

$101.00

Shenoy, Shanta

 

 

 

 

 

$101.00

$101.00

Salnamakki, Raviprakash

 

 

 

 

 

$101.00

$101.00

Shenoy, Mohan & Vasanthi

 

 

 

 

 

$101.00

$101.00

Parekodi, Mamatha & Raviprakash

 

 

 

 

 

$101.00

$101.00

Nayak, Laxminarayan

 

 

 

 

 

$101.00

$101.00

Prabhu, Krishna & Tara

 

 

 

 

 

$101.00

$101.00

Bijoor, Guru & Lata

 

 

 

 

 

$101.00

$101.00

Kamath, Ganapathi & Suvarchala

 

 

 

 

 

$101.00

$101.00

Mahale, Chandrakant & Sheila

 

 

 

 

 

$101.00

$101.00

Bhat, Narendra

 

 

 

 

 

$101.00

$101.00

Shenoy, Arkal Mohan

 

 

 

 

 

$101.00

$101.00

Baliga, Harish Anjana

 

 

 

 

$100.00

 

$100.00

Belani, Dr.

 

 

 

 

$100.00

 

$100.00

Hemmad, Vidya 

 

 

 

 

$100.00

 

$100.00

Joshi, Raj & Vijaya

 

 

 

 

$100.00

 

$100.00

Kamat* Venkatesh *Company Match

 

 

 

 

$100.00

 

$100.00

Kamath, Naresh & Ranjitha

 

 

 

 

$100.00

 

$100.00

Kamath, Vasanth and Veena 

 

 

 

 

$100.00

 

$100.00

Kota Ravi Anjani

 

 

 

 

$100.00

 

$100.00

Nayak, Ganesh - Matching Grant

 

 

 

 

$100.00

 

$100.00

Pai, Gopal and Diana 

 

 

 

 

$100.00

 

$100.00

Pai, Sujatha

 

 

 

 

$100.00

 

$100.00

Anonymous

 

 

 

$100.00

 

 

$100.00

Baliga, Kalyanpur Y 

 

$100.00

 

 

 

 

$100.00

Bhat, Nandan 

$100.00

 

 

 

 

 

$100.00

Dranitzke, Dr. Richard & Bjorg 

 

 

 

$100.00

 

 

$100.00

Google matching

 

$100.00

 

 

 

 

$100.00

Iyer, Mohan & Janaki 

 

 

 

$100.00

 

 

$100.00

Kamath, Ashvin and Rekha Kumbla

 

 

$100.00

 

 

 

$100.00

Kamath, Madhura & Venkatesh  

 

 

 

$100.00

 

 

$100.00

Kamath, Shyam 

$100.00

 

 

 

 

 

$100.00

Kini, Shivanand (Matching) 

 

 

 

$100.00

 

 

$100.00

Kudchadkar, Radha & Vinodh 

 

 

$100.00

 

 

 

$100.00

Malladi, Ahilya Kulkarni 

$100.00

 

 

 

 

 

$100.00

Shanbhag, Vinayak 

 

$100.00

 

 

 

 

$100.00

Singh, Supriya 

 

$100.00

 

 

 

 

$100.00

Abramowski, Theresa & Och, Everett

 

 

 

 

 

$100.00

$100.00

Dutt, Suniti & Bergman, Neil

 

 

 

 

 

$100.00

$100.00

Rao, Shridhar & Meera

 

 

 

 

 

$100.00

$100.00

Prabhu, Satish & Alpana

 

 

 

 

 

$100.00

$100.00

Mallya, Sandesh

 

 

 

 

 

$100.00

$100.00

Kamath, Mohan & Mohini

 

 

 

 

 

$100.00

$100.00

Kamath, Manjeshwar + Company Match

 

 

 

 

 

$100.00

$100.00

Kamath, Manjeshwar

 

 

 

 

 

$100.00

$100.00

Nayak, Laxminarayan & Sheila

 

 

 

 

 

$100.00

$100.00

Shirali, Ksmama & Kedar

 

 

 

 

 

$100.00

$100.00

Sharali, Kedar

 

 

 

 

 

$100.00

$100.00

Kamath, Gurudatt & Poornima

 

 

 

 

 

$100.00

$100.00

Swansonm Erin lynne

 

 

 

 

 

$100.00

$100.00

Dr. Tushar & Dr. Mona Vani

 

 

 

 

 

$100.00

$100.00

Bhat, Dr. Radhakrishna & Padma

 

 

 

 

 

$100.00

$100.00

Gupta, Badri & Dipti

 

 

 

 

 

$100.00

$100.00

Munkur, Kiran

 

 

 

 

 

$100.00

$100.00

Malya, Shilpa & Nayak, Vishnu

 

 

 

 

 

$100.00

$100.00

Shenoy, Seema

 

 

 

 

$50.00

$40.00

$90.00

Prabhakaran, Geetha

 

 

 

 

$30.00

$60.00

$90.00

Shelat, Kinnari

 

 

 

 

$45.00

$40.00

$85.00

Yogaayurveda.org

 

 

 

 

 

$80.00

$80.00

YogaAyurveda - Gayatri & Vivek Shanbag

 

 

 

 

 

$80.00

$80.00

Chetancheri, Senthil & Anitha

 

 

 

 

 

$80.00

$80.00

Kumaran, Revathi & Muthu

 

 

 

 

 

$80.00

$80.00

Kamath, Shivanand    

 

 

 

$75.00

 

 

$75.00

Badri, Kalpana  Krishnamurthy

 

 

 

$45.00

$30.00

 

$75.00

Vivek Gadiyar

 

$75.00

 

 

 

 

$75.00

Kudva, Ganesh & Vidya

 

 

 

$25.00

 

$50.00

$75.00

Rao, Arun & Deepa

 

 

 

$30.00

$15.00

$20.00

$65.00

Kamat, Priya & Dilip Sharma

 

 

 

 

$60.00

 

$60.00

Shridar, Kanchana

 

 

 

 

$60.00

 

$60.00

Choudur, Sudha & Madabhushanam, Sridharan 

 

 

 

$30.00

$30.00

 

$60.00

Gulati, Sunil & Kiran

 

 

 

$30.00

$30.00

 

$60.00

Hoskote, Uma & Dinkar

 

 

 

$30.00

$30.00

 

$60.00

Kannan, Srividya & Sreekanth

 

 

 

$30.00

$30.00

 

$60.00

Dorai, Naveen & Bhanumathi Balkrishnan

 

 

 

$60.00

 

 

$60.00

Pai, Ramdas & Sudha 

 

 

$60.00

 

 

 

$60.00

Prabhu, Tulsidas  

 

 

 

$60.00

 

 

$60.00

Chakravarthi, Shobana

 

 

 

 

 

$60.00

$60.00

Prabhakaran, Kuniyil & Geetha

 

 

 

 

 

$60.00

$60.00

Vaidya, Krishna & Neela

 

 

 

 

 

$60.00

$60.00

Kalbag, Shailesh & Geeta

 

 

 

 

 

$60.00

$60.00

Tickets sold by Kamath, Veena

 

 

 

 

 

$60.00

$60.00

Chakravarthy, Shobhana

 

 

 

 

 

$60.00

$60.00

Kini, Aparna

 

 

 

 

 

$60.00

$60.00

Pai, Uday

 

 

 

 

$15.00

$40.00

$55.00

Neha, Barot & Jayesh 

 

 

 

 

$51.00

 

$51.00

Patel Hashmukh Ranjana

 

 

 

 

$51.00

 

$51.00

Patel Nilesh Asila

 

 

 

 

$51.00

 

$51.00

Pulipati, Dr. Soma Padmaja

 

 

 

 

$51.00

 

$51.00

Mahale, Chandrakant

 

 

 

$51.00

 

 

$51.00

Nayak, Sudesh

 

 

 

 

 

$51.00

$51.00

Patel, Hasmuku & Ranjana

 

 

 

 

 

$51.00

$51.00

Barot, Jayesh & Neha

 

 

 

 

 

$51.00

$51.00

Shah, Dr. Jitendra & Panna

 

 

 

 

 

$51.00

$51.00

Kamath Saritha 

 

 

 

 

$50.00

 

$50.00

Lakshmi

 

 

 

 

$50.00

 

$50.00

Pai, Gajanan 

 

 

 

 

$50.00

 

$50.00

Pathak, Charu

 

 

 

 

$50.00

 

$50.00

Vani, Tushar Mona

 

 

 

 

$50.00

 

$50.00

Kamath, Chaitanya 

 

 

$25.00

 

$25.00

 

$50.00

Ananthateerta, Gururas & Ashwini 

 

 

 

$50.00

 

 

$50.00

Goel, M.L. Florida

$50.00

 

 

 

 

 

$50.00

Heyler, Sharon  

 

 

 

$50.00

 

 

$50.00

Joshi, Avinash 

 

 

$50.00

 

 

 

$50.00

Mendelson, Alan

 

 

$25.00

$25.00

 

 

$50.00

Nayak, Narendra 

 

 

 

$50.00

 

 

$50.00

Pai, Ananth

 

 

$50.00

 

 

 

$50.00

Pai, Dr. Vivek & Gita   

 

 

 

$50.00

 

 

$50.00

Shenoy, Surendra Nandini 

 

 

 

$50.00

 

 

$50.00

Triani, Wes & Janet

 

 

 

$50.00

 

 

$50.00

Pai, Tanuja

 

 

 

 

$30.00

$20.00

$50.00

Sowda, Ananthadrishna & Snehal

 

 

 

 

 

$50.00

$50.00

Behera, Prasanta & Suparna

 

 

 

 

 

$50.00

$50.00

Sinha, Hirendra & Pushpa

 

 

 

 

 

$50.00

$50.00

Ajan, Antony & Ambily Santha

 

 

 

 

$45.00

 

$45.00

Kallianpur, Sheela

 

 

 

 

$45.00

 

$45.00

Kamath, Seetaram & Aruna Prabhu

 

 

 

 

$45.00

 

$45.00

Masurkar, Kallianpur Ashvin Akshata 

 

 

 

 

$45.00

 

$45.00

Nayak, Renuka

 

 

 

 

$45.00

 

$45.00

Dhilpe, Jane & Sushil

 

 

 

$15.00

$30.00

 

$45.00

Bansal, Sachin and Ritu

 

 

 

$30.00

$15.00

 

$45.00

Shantilal, Vinod & Anjana 

 

 

 

$30.00

$15.00

 

$45.00

Surkund, Mandar & Sharmila

 

 

 

$30.00

$15.00

 

$45.00

Albert, Biju & Metty 

 

 

 

$45.00

 

 

$45.00

Balakrishna Anuradha B K

 

 

 

$45.00

 

 

$45.00

Pai, Sudheendra 

 

 

 

$45.00

 

 

$45.00

Shenoy, Bharat & Nandini 

 

 

 

$45.00

 

 

$45.00

Walls, Albert

 

 

$25.00

$20.00

 

 

$45.00

Rao, Vikram

 

 

 

 

 

$44.00

$44.00

Pushpa, Sinha Hirendra 

 

 

 

 

$40.00

 

$40.00

Shenoy, Ramachandra

 

 

 

 

$40.00

 

$40.00

Kamath, Bharathi & Lakshmikanth

 

 

 

$15.00

$25.00

 

$40.00

Hoskote, Dinkar Umesh & Uma Dinkar

 

 

 

 

 

$40.00

$40.00

Kamath, Sudhir & Soni

 

 

 

 

 

$40.00

$40.00

Dhilpe, Sushil

 

 

 

 

 

$40.00

$40.00

Bijoor, Shivaram & Nandini

 

 

 

 

 

$40.00

$40.00

Shenoy, Vasanth & Chethana

 

 

 

 

 

$40.00

$40.00

Shanbhag, Prabha & Krishna

 

 

 

 

 

$40.00

$40.00

Damodaran, Mini

 

 

 

 

 

$40.00

$40.00

Badrinarayanan, Kalpana

 

 

 

 

 

$40.00

$40.00

Pai, Nithin & Vandita

 

 

 

 

 

$40.00

$40.00

Surkund, Sharmila & Mandar

 

 

 

 

 

$40.00

$40.00

Bhat, Rajni & Vikram

 

 

 

 

 

$40.00

$40.00

Nayak, Gopalkrishna & Sowmya

 

 

 

 

 

$40.00

$40.00

Pai, Shilpa & Raghavendra

 

 

 

 

 

$40.00

$40.00

Albert, Metty & Biju

 

 

 

 

 

$40.00

$40.00

Shenoy, Sanjana

 

 

 

 

 

$40.00

$40.00

Sujathamma & Lavanya

 

 

 

 

 

$40.00

$40.00

Maya & Ram

 

 

 

 

 

$40.00

$40.00

Nanda

 

 

 

 

 

$40.00

$40.00

Singh, Sonia

 

 

 

 

 

$40.00

$40.00

Purushottam

 

 

 

 

 

$40.00

$40.00

Irimpan, Sheji

 

 

 

 

 

$40.00

$40.00

Nandini

 

 

 

 

 

$40.00

$40.00

Hoskote, Uma

 

 

 

 

 

$40.00

$40.00

Singh, Soni & Kamath, Sudhir

 

 

 

 

 

$40.00

$40.00

Dilpe, Jane & Sushil

 

 

 

 

 

$40.00

$40.00

Bijoor, Nandini

 

 

 

 

 

$40.00

$40.00

Shenoy, Vasath

 

 

 

 

 

$40.00

$40.00

Shanbhag, Prabha

 

 

 

 

 

$40.00

$40.00

Narurkar, Tanuja & Rajen

 

 

 

 

 

$40.00

$40.00

Muthu

 

 

 

 

 

$40.00

$40.00

Krishnappa, Ravi

 

 

 

 

 

$40.00

$40.00

Pai, Sumana

 

 

 

 

 

$40.00

$40.00

Bhat, Prithvi & Prachi

 

 

 

 

 

$40.00

$40.00

Kamath, Archana

 

 

 

 

 

$40.00

$40.00

Nagwekar, Sushma

 

 

 

 

 

$40.00

$40.00

Nayak, Ganesh + Company match

 

 

 

 

 

$40.00

$40.00

Pai , Gopal + Company match

 

 

 

 

 

$40.00

$40.00

Delaney, Bernard & Charles 

 

 

 

$35.00

 

 

$35.00

Mathew, Bini

 

 

 

 

$15.00

$20.00

$35.00

Ashwini, Sharma

 

 

 

 

$30.00

 

$30.00

Assao, Lovina

 

 

 

 

$30.00

 

$30.00

Bairy, Arvind

 

 

 

 

$30.00

 

$30.00

Damodharan, Mini

 

 

 

 

$30.00

 

$30.00

Kudlematt Geetha 

 

 

 

 

$30.00

 

$30.00

Kumar, Sangita

 

 

 

 

$30.00

 

$30.00

Naduthota, Pradeep

 

 

 

 

$30.00

 

$30.00

Nayak, Madhuri 

 

 

 

 

$30.00

 

$30.00

Nayak, Shilpa

 

 

 

 

$30.00

 

$30.00

Nayak, Swathi

 

 

 

 

$30.00

 

$30.00

Parashuramappa, Triveni & Shivakumar

 

 

 

 

$30.00

 

$30.00

Prabhu, Mahesh

 

 

 

 

$30.00

 

$30.00

Radha, Kukkundoor  

 

 

 

 

$30.00

 

$30.00

Rati, Siddu

 

 

 

 

$30.00

 

$30.00

Shanbhag, Gayathri Vivek

 

 

 

 

$30.00

 

$30.00

Sharma, Renuka

 

 

 

 

$30.00

 

$30.00

Sharma, Usha & Animesh Usha 

 

 

 

 

$30.00

 

$30.00

Shettar, Sid

 

 

 

 

$30.00

 

$30.00

Singh, Soni

 

 

 

 

$30.00

 

$30.00

Udupa, Rekha

 

 

 

 

$30.00

 

$30.00

Yelswarapu, Ramamani

 

 

 

 

$30.00

 

$30.00

Manjeshwar, Amita  

 

 

 

$15.00

$15.00

 

$30.00

Bhat, Sanjay & Smitha 

 

 

$30.00

 

 

 

$30.00

Kalbag, Anil Seema 

 

 

 

$30.00

 

 

$30.00

Kamath, Archana Jayan     

 

 

 

$30.00

 

 

$30.00

Lele, Sanjiva & Varsha 

 

 

 

$30.00

 

 

$30.00

Pai, Venkatrao

 

 

 

$30.00

 

 

$30.00

Rao, Dilip & Sheela

 

 

 

$30.00

 

 

$30.00

Samanta, Jayant & Chaitali

 

 

 

$30.00

 

 

$30.00

Shanbhogue, Sachin 

 

 

 

$30.00

 

 

$30.00

Singh, Ashish Sonia 

 

 

 

$30.00

 

 

$30.00

Matching

 

 

 

$25.14

 

 

$25.14

Patel Nilesh Pinky

 

 

 

 

$25.00

 

$25.00

Baliga, Shankar & Bindiya 

 

 

$25.00

 

 

 

$25.00

Bhat, Venkatesh & Jyothi 

 

 

$25.00

 

 

 

$25.00

Delanet, Bud 

 

 

$25.00

 

 

 

$25.00

Kamath, Pia 

 

 

$25.00

 

 

 

$25.00

Kamath, V S 

 

 

$25.00

 

 

 

$25.00

Mavinkurve, Poornima 

$25.00

 

 

 

 

 

$25.00

Ptacek, William 

 

 

$25.00

 

 

 

$25.00

Rao, Nagaraja & Sudha 

 

 

 

$25.00

 

 

$25.00

Shanbhag, Kirthi 

 

$25.00

 

 

 

 

$25.00

Shenoy, Deepak 

 

 

$25.00

 

 

 

$25.00

Samsi, Deepa Kudva

 

 

 

 

$20.00

 

$20.00

Tian

 

 

 

 

$20.00

 

$20.00

Panemangalore, Sachin 

 

$20.00

 

 

 

 

$20.00

Hemmady, Srikant Gurudas & Udyawar, Anuta Gurudas

 

 

 

 

 

$20.00

$20.00

Shenoy, Anil

 

 

 

 

 

$20.00

$20.00

Sridhar, Kanchana Parasuram

 

 

 

 

 

$20.00

$20.00

Iyer, Kalar

 

 

 

 

 

$20.00

$20.00

Sachin & Archana

 

 

 

 

 

$20.00

$20.00

Pai, Prakash

 

 

 

 

 

$20.00

$20.00

Souda, Aseema

 

 

 

 

 

$20.00

$20.00

Udyavar, Anuta

 

 

 

 

 

$20.00

$20.00

Rao, Deepa & Arun

 

 

 

 

 

$20.00

$20.00

Shenoy, Anil

 

 

 

 

 

$20.00

$20.00

Shridhar, Kanchana

 

 

 

 

 

$20.00

$20.00

Pai, Suresh + company match

 

 

 

 

 

$20.00

$20.00

Antony, Ligi

 

 

 

 

$15.00

 

$15.00

Bankar, Raj

 

 

 

 

$15.00

 

$15.00

Gautham, Sudatta

 

 

 

 

$15.00

 

$15.00

Halur, Raghu

 

 

 

 

$15.00

 

$15.00

Krishna Gopal 

 

 

 

 

$15.00

 

$15.00

Kulkarni, Jaya

 

 

 

 

$15.00

 

$15.00

Kulkarni, Vaishali

 

 

 

 

$15.00

 

$15.00

Maiya, Rekha & Kiran

 

 

 

 

$15.00

 

$15.00

Murthy, Mamatha

 

 

 

 

$15.00

 

$15.00

Pai, Mangala

 

 

 

 

$15.00

 

$15.00

Rai, Sunil

 

 

 

 

$15.00

 

$15.00

Rajesh

 

 

 

 

$15.00

 

$15.00

Ramaprasad, Kowshika Poornima

 

 

 

 

$15.00

 

$15.00

Rao, Lakshmi

 

 

 

 

$15.00

 

$15.00

Rao, Tanuja

 

 

 

 

$15.00

 

$15.00

Rao, Vidya

 

 

 

 

$15.00

 

$15.00

Rekha, Maiya Kiran 

 

 

 

 

$15.00

 

$15.00

Sathyanarayana, Lakshmi   

 

 

 

 

$15.00

 

$15.00

Shanta

 

 

 

 

$15.00

 

$15.00

Shenoi, Vidya Vinayak

 

 

 

 

$15.00

 

$15.00

Shenoy, Shaila & Narendra

 

 

 

 

$15.00

 

$15.00

Shridar, Suma

 

 

 

 

$15.00

 

$15.00

Singh, Tanisha

 

 

 

 

$15.00

 

$15.00

Tarikere, Gururaj

 

 

 

 

$15.00

 

$15.00

Pai, Ganesh     

 

 

 

$15.00

 

 

$15.00

Shenoy, Anil  

 

 

 

$15.00

 

 

$15.00

Shenoy, Pallavi 

 

 

 

$10.00

 

 

$10.00

Hegde, Pranav  

 

 

 

$5.00

 

 

$5.00

Konkani Charitable Fund Inc.

43 Spray Court Bayport, NY 11705

EIN: 90-0482868

phone: (631) 472-1418

e-mail:  gabhandarkar@gmail.com

or fill in the form on our contact page

 

           

Newsletter