Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

Financial Report for 2017

 

 

 

Financial Report 2017

Bank Balance on 1/3/2017  

$311,175                                      

 

Bank balance on 1/23/2017  (Last deposit for 2017)      

$209,434                                                     

 

Total Donations received in 2017                                            

$255,137    

Total Grants sent to Indian Charities                                     

$274,201                                                     

 

 

Grants Given to Indian Charities 2017 Total $ 274,201

 
 

 

Rank 

Name of The Charity

Amount of Donation 

Activities of Charity

1

Canara High School Association, Mangalore

60000

Student Scholarships

2

ASRP Memorial Fund, Mangalore

28200

Student Scholarships

3

Seva Bharathi (Chetana) - Charity for Physically & mentally challenged Children, Mangalore

26500

Charity for Physically

4

Seva Bharathi, Lobo School, Mangalore

19000

School for Blind

5

GSB Sabha, Mumbai

18000

Student Scholarships

6

World Konkani Center, Mangalore 

16000

Student Scholarship Fund

7

Anandashrama, Puttur

15000

Old Age Home

8

Tamahar, Bangalore

13000

 Helping children with special needs

9

GSB Sabha Charitable Trust, Borivali- Dahisar 

10000

Student Scholarships

10

Saraswati Vidya Mandir, Kochi Kerala

8500

 English medium started and run by women

11

G.S.B. Scholarship League, Mumbai 

6000

Student Scholarships

12

G.S.B. Medical Trust, Mumbai

6000

Medical Treatment for poor

13

Konkan Education Trust, Kumta

6000

Student Scholarships

14

Sandeepan Khambadakone Karnataka

6000

 English medium school

15

Shrivali Trust, Shirali

5000

Student Scholarships

16

Siddhivinayaka Residential School 

5000

Student Scholarship

17

 Mangala Seva Samithi, Mangalore

5000

orphanage

18

Abhaya Ashraya, Mangalore

5000

Old age Home

19

Ramkrishna Mutt & Mission, Mangalore

4000

Student Scholarships

20

Samyukta Gowd Saraswat Sabha, Chennai

3000

Student Scholarships

21

GSSS Charitable Foundtation, Bangalore

3000

 Scholarships to impoverished students

22

Kanara Saraswat Association, Mumbai

2000

Student Scholarships

23

Chitrapur Saraswat , Education & Relief Society, Mumbai

2000

Student Scholarships

24

Chitrapur Mutt

1000

 Education of poor and women empowerment

25

RamKrishna Seva Samaj, Puttur

0

Orphanage

 

 


 
 

 

Expenses for year 2017

1)  Liability Insurance State farm

$ 1134

2 ) Secretarial help 

$ 510

3 ) Mailing & Postage

$ 346

4 ) Bank Fees

$ 34

Total 

$2024

 

Please note

 

a. Expenses will be reimbursed by Board of directors to KCF hence 100% of donor's money will go to charity. 

b. Checks worth $33,000 which were sent to India in December 2017 are still not cashed from our bank.  Also $100,000 check sent to Ramakrishna Seva Samaj in 2016 is still not cashed due to lack of valid FCRA certificate. Therefore real balance in the bank at the year end 2017 would be 209,134 - 133,000 = $76,134

 

 

2017 Donors  

Donor Name

2017 Amount

Anonymous #1

70,200

Gopal & Pratibha Bhandarkar

28,256

Ravi & Asha Baliga

25,200

Mohan & Vasumati Pai

10,000

Dr Ramkrishna Nayak 

10,000

Ram & Aruna Acharya

9,766

Ravi & Sharada Shenoy 

7,750

Dr Vasudev & Shobha Shenoy

7,500

Janardan & Padma Acharya

7,250

Dr Vijay Kumar & Prema Rao

5,365

Bergman Family Charitable trust

5,000

Dr  Ramdas & Udaya Kamath

4,000

Deepak & Protima Bhandarkar

4,000

Anonymous #2

3,400

Ramesh & Abirami Kamath

3,300

Arvind & Indira Parikh

3,000

KAOCA 

2,570

Arvind Ratnakar Nayak & Dr Ashwini Kamath

2,500

Dr Gajana & Pramila Shanbhag

2,481

Dr. Surendra & Shalini Shenoy 

2,365

Kalpana Bhandarkar & Vinodh Bhat

2,200

Rohan Samsi & Deepa Kudva

2,000

Ramdas & Shalini Pai

2,000

Mukund Pai

2,000

Dr. Sunil Bhandarkar

2,000

Vasanth & Poornima Bhat

1,900

Pandurang & Veena Kamath  

1,865

Prabhakar & Nirmala Kamath

1,600

Rajesh & Pragati Kamath

1,500

Jnanesh & Amrita Nayak

1,250

Nishal Beltangady & Namarata  Honnaver

1,200

Suresh Pai  + Company match

1200

Dr Sachin & Dr Sangeeta Kamath 

1,002

Aruna Nayak

1,001

Shrabani Sinha & Mrugesh Desai

1,000

Ramesh & Pratibha Kamath

1,000

Prasan & Sabitha Pai

1,000

Gopi & Sheila Pai 

1,000

Dr Ramesh & Roopa Nayak

1,000

Dr Pradeep & Dr Laxmi Prabhu 

1,000

Dr Pandurang & Dr Pushpa Prabhu 

1,000

Dr Malathi Bhat

1,000

Dr Jayant & Pratima Baliga

1,000

Arun & Sujata Kamath

1,000

Anonymous

800

Sunder & Anandi Kamath

600

Dr Ramnath & Rajashree

501

Shrikant & Sujata Prabhu

500

Satish M. Shenoy + Company Match

500

Santosh & Jayminee Kamat

500

Krishnanand & Ranjana Bhujle 

500

Dr. Krishna &  Padmini Nayak

500

Om & Devki Nayak

500

Nagaraja & Geetha Kini

460

Ajay Kamath +  Company match

400

Meena & Ganesh Nayak  +  Company match

300

Ganesh Nayak  +  Company match

300

Dr Narayan & Shanthi Pai

300

Damodhar & Shobha Baliga

300

Ganesh Nayak + Company match

300

Ravi & Vidya Nayak

251

Milind & Archana Gokarn

251

Venkatesh & Madhura Kamat

250

Rajesh & Radhika Mallya

250

Raghu & Rakhee Prabhu

250

Ajay & Poonam Prabhu

250

Achutha & Kalavathi Shenoy

250

Sujata Pai

201

Ramesh & Anitha Shenoy

201

Nagaraja & Sujatha Pai

201

Vinayak Bhandarkar

200

Vinay Hemady

200

Vinay & Seema Hemady

200

Vidya J. Nayak

200

Rekha & Mohan Kamath

200

Ramnath & Shobha Pai

200

Ramanand & Lata Kini

200

Raghu & Sahana Pai

200

Prema & Geeta Mavinkurve

200

Pandurang & Laxmi Sharma

200

P.N. & Rajeshwari Rao

200

P. Nandakishishore & Rajeshwari Rao

200

P. Ananthkrishna Prabhu

200

Nandan Bhat

200

Nagesh Shirali

200

Nagesh & Sharmila Shirali

200

Muralidhar & Leelavathi Kamath

200

Mohan Kamath & Rekha Shenoy

200

Mangala & Venugopal Pai

200

Dr. Narayan & Nirmala Nayak

200

Bharat & Suman Shiralkar

200

Ashok & Ranjana Kulkarni

200

Kasturi Kumar

200

Chandana & Chaitanya Manjeshwar

200

Naresh & Ranjita Kamath + Company match

200

Chaitanya Manjeshwar + Company match

200

Satish Shenoy

185

Dinkar & Usha Bhat

152

Dr. Dhiren & Ranjana Mehta

151

Vasudev & Dr Vidya nayak

150

Tajan & Shambhavi Kenkre

150

Chaitanya Manjeshwar

150

Arun & Sheela Kallianpur

140

Eknath & Shanthi Pai

120

Shanta Shenoy

101

Raviprakash Salnamakki

101

Mohan & Vasanthi Shenoy

101

Mamatha Parekodi & Raviprakash

101

Laxminarayan Nayak

101

Krishna & Tara Prabhu

101

Guru & Lata Bijoor

101

Ganapathi & Suvarchala Kamath

101

Chandrakant & Sheila Mahale

101

Narendra Bhat

101

Arkal Mohan Shenoy

101

Theresa Abramowski & Everett Och

100

Suniti Dutt & Neil Bergman

100

Shridhar & Meera Rao

100

Satish & Alpana prabhu

100

Sandesh Mallya

100

Mohan & Mohini Kamath

100

Manjeshwar Kamath   +  Company Match

100

Manjeshwar Kamath

100

Laxminarayan & Sheila Nayak

100

Ksmama & Kedar Shirali

100

Kedar Sharali

100

Gurudatt & Poornima Kamath

100

Erin lynne Swanson

100

Dr. Tushar & Dr. Mona Vani

100

Dr. Radhakrishna & Padma Bhat

100

Badri & Dipti Gupta

100

Kiran Munkur

100

Shilpa Malya & Vishnu Nayak

100

Yogaayurveda.org

80

YogaAyurveda - Gayatri & Vivek Shanbag

80

Senthil & Anitha Chetancheri

80

Revathi & Muthu Kumaran

80

Shobana Chakravarthi

60

Kuniyil & Geetha Prabhakaran

60

Krishna & Neela Vaidya

60

Vikram Bhat

60

Ruta Pai

60

Shailesh & Geeta Kalbag

60

Tickets sold by Veena Kamath

60

Shobhana Chakravarthy

60

Geetha Prabhakaran

60

Aparna Kini

60

Sudesh Nayak

51

Hasmuku & Ranjana Patel

51

Jayesh & Neha Barot

51

Dr. Jitendra & Panna Shah

51

Ganesh & Vidya Kudva

50

Ananthadrishna & Snehal Sowda

50

Prasanta & Suparna Behera

50

Hirendra & Pushpa Sinha

50

Vikram Rao

44

Dinkar Umesh & Uma Dinkar Hoskote

40

Sudhir & Soni Kamath

40

Sushil Dhilpe

40

Shivaram & Nandini Bijoor

40

Vasanth & Chethana Shenoy

40

Prabha & Krishna Shanbhag

40

Deepak & Pramila Nettar

40

Mini Damodaran

40

Kinnari Shelat

40

Kalpana Badrinarayanan

40

Nithin & Vandita Pai

40

Sharmila & Mandar Surkund

40

Rajni & Vikram Bhat

40

Gopalkrishna & Sowmya Nayak

40

Shilpa & Raghavendra Pai

40

Seema Shenoy

40

Metty & Biju Albert

40

Sanjana Shenoy

40

Sujathamma & Lavanya

40

Maya & Ram

40

Nanda

40

Uday Pai

40

Sonia Singh

40

Purushottam

40

Sheji Irimpan

40

Nandini

40

Uma Hoskote

40

Soni Singh & Sudhir Kamath

40

Jane & Sushil Dilpe

40

Nandini Bijoor

40

Vasath Shenoy

40

Prabha Shanbhag

40

Tanuja & Rajen Narurkar

40

Muthu

40

Ravi Krishnappa

40

Sumana Pai

40

Prithvi & Prachi Bhat

40

Archana Kamath

40

Sushma Nagwekar

40

Ganesh Nayak + Company match

40

Gopal Pai + Company match

40

Anonymous

20

Srikant Gurudas Hemmady & Anuta Gurudas Udyawar

20

Arun & Deepa Rao

20

Anil Shenoy

20

Kanchana Parasuram Sridhar

20

Bini Mathew

20

Kalar Iyer

20

Sachin & Archana

20

Tanuja Pai

20

Prakash Pai

20

Aseema Souda

20

Anuta Udyavar

20

Deepa & Arun Rao

20

Anil Shenoy

20

Kanchana Shridhar

20

Suresh Pai + company match

20

 

Our Heros

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com

Medha Acharya

      Medha Acharya Performa ARPANA, a fund raiser…

Nandan, Lakshan, Arya Pai

Inspired by their grandparents, KV Kamath & Rajalakshmi Kamath &…

Amay Kamath and Tanvi Mallya

   “No one has ever become poor by giving.”- Anne…

Roshan Pai

Roshan Pai is a high school senior who lives in…

 
 

Konkani Charitable Fund Inc.

43 Spray Court Bayport, NY 11705

EIN: 90-0482868

phone: (631) 472-1418

e-mail:  bhandarkar11705@gmail.com

or fill in the form on our contact page

 

           

Newsletter