Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
 
2142 San Benito Drive, Fremont, CA 94539
EIN: 90-0482868

(408) 687 8186

president@konkanicf.org
 

Donors

 

Top Donors 2022

 

Donor

Amount

Dr Gopal & Pratibha Bhandarkar

32000.00

Mukund Pai

20000.00

Dr Vijaykumar & Prema Rao

16371.00

Dr Gajanan Shanbhag

15000.00

Ram & Aruna Acharya

12677.00

Dr Ramakrishna Nayak

12500.00

Ravi and Sharda Shenoy

10677.00

Vasanth & Poornima Bhat

10000.00

Dr Ramdas & Udaya Kamath

10000.00

Ashok & Ranjana Kulkarni

10000.00

Mohan & Vasumathi Pai

8001.00

Deepak & Protima Bhandarkar

7500.00

Prabhakar & Nirmala Kamath

6100.00

Dr Vasudev & Shobha Shenoy

5677.00

Pandurang and Veena Kamath

5677.00

Vijaya Pai

5000.00

Lumos Foundation (Deepak Rao)

5000.00

Ganesh & Vandana Hegde

5000.00

Sita Foundation (Vijay Ullal)

5000.00

Dr Surendra & Dr Shalini Shenoy

3677.00

Ramesh & Abirami Kamath

3000.00

CAF America

2966.90

Dr Sunil Bhandarkar

2500.00

Shanthi Pai

2500.00

Prashant Prabhu

2500.00

Kalpana Bhandarkar & Vinodh Bhat

2500.00

Aravind Nayak & Dr Ashwini Kamath

2500.00

Krishnanand & Ranjan Bhujle

2500.00

Vasanth & Chethana Shenoy

2175.00

Ramesh Hichkad

2000.00

Jnanesh & Amrita Nayak

2000.00

Gopi and Sheila Pai

2000.00

Ramamohan Pai

1959.71

Murlidhar & Leelavathi Kamath

1701.00

Suresh & Sumana Pai

1600.00

Milind & Archana Gokarn

1500.00

Govind & Vidya Pai

1500.00

Chaitanya Manjeshwar

1250.00

Grant Pymt SEC

1200.00

Jyoti Pai

1200.00

Anonymous 

1080.00

Rohan & Deepa Kundadkar Samsi

1001.00

Dr Sachin & Dr Sangeetha Kamath 

1001.00

Grant PaymentSEC

1000.00

Ramesh & Pratibha Kamath 

1000.00

Chaitanya Manjeshwar

1000.00

Sumana Mallya

1000.00

Santosh Kamat

1000.00

Prasan & Sabitha Pai

1000.00

Gautum Shanbhag

1000.00

KAOCA

1000.00

Kavita Pai

1000.00

Sanjay Prabhu

1000.00

Kedar & Preeti Kodikal

1000.00

Ravi & Vidya Nayak

871.19

Suresh Pai

800.00

Satish Shenoy

750.00

Chaitanya  Manjeshwar

750.00

Shivanand Kini

720.00

Murlidhar Kamath

600.00

Panduranga & Laxmi Sharma

501.00

Amarnath & Theresa Pai

501.00

Shaila Nayak

500.00

Satish  Shenoy

500.00

Bharat Shiralkar

500.00

Arun & Sujata Kamat

500.00

Alex Sailon

500.00

Ajay Kamath

500.00

Gayathri Bhagvath

500.00

Barak Bar

500.00

Bantwal Baliga

500.00

 

 

Konkani Charitable Fund Inc.

2142 San Benito Drive, Fremont, CA 94539

EIN: 90-0482868

phone: (408) 687 8186

e-mail: president@konkanicf.org

 

 

           

Subscribe

* indicates required
 
/* real people should not fill this in and expect good things - do not remove this or risk form bot signups */

Intuit Mailchimp